Connect with us

Nekategorisano

Kantonalni sud Bihać: Objavljena drugostepena presuda u predmetu Agan Bunić i dr.

Objavljeno

na datum

Nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa, Kantonalni sud u Bihaću je dana 17.04.2024. godine izrekao i javno objavio drugostepenu presudu u predmetu broj 18 0 K 047162 23 Kžk, kojom su optuženi Agan Bunić i Emir Aldžić oglašeni krivim zbog počinjenja produženog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ Federacije BiH u vezi s članom 31., 54. i 55. KZ Federacije BiH, te je sud primjenom navedenih zakonskih propisa i člana 59. Tačka a) i člana 62. KZ F BiH optuženim izrekao UVJETNU OSUDU i to:

1.Optuženom Aganu Bunić utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 2 (dvije) godine od pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

2.Optuženom Emiru Aldžiću utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne) godine od pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Na osnovu člana 212. stav 3. ZKP-a Federacije BiH, optuženi Agan Bunić i optuženi Emir Aldžić obavezuju se da oštećenom JU Centar za socijalni rad Bužim solidarno nadoknade štetu u iznosu od 3.510,00 KM u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

Sa viškom imovinsko pravnog zahtjeva iznad dosuđenog iznosa oštećeni JU Centar za socijalni rad Bužim se upućuje na parnični postupak.

Temeljem člana 76. stav 1. i 2. u vezi sa članom 71. tačka c) KZ F BiH optuženom Aganu Bunić izriče se mjera sigurnosti zabrana vršenja funkcije načelnika Općine Bužim u trajanju od 2 (dvije) godine a optuženom Emiru Aldžiću izriče mjera sigurnosti zabrane vršenja funkcije Direktora JU Centra za socijalni rad Bužim u trajanju od 2 (dvije) godine s tim da se za slučaj opozivanja uvjetne osude vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka iste,saopćeno je iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Nastavi čitati
Marketing
Klikni za komentar

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nekategorisano

Kantonalni sud Bihać: Vrhovni sud FBiH potvrdio presudu u predmetu Dizdarević Murat i dr.

Objavljeno

na datum

Administator

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u krivičnom predmetu broj 01 0 K 017753 23 Kž 12 protiv optuženih Murata Dizdarevića i Almira Pehlića, zbog krivičnih djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. istog zakona, sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o žalbama optuženih, izjavljenim protiv presude Kantonalnog suda u Bihaću broj 01 0 K 017753 23 K 2 od 19.09.2023. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 07.02.2024. godine donio Presudu kojom se žalbe branitelja optuženih odbijaju se kao neosnovane i presuda Kantonalnog suda u Bihaću broj 01 0 K 017753 23 K 2 od 19.09.2023. godine se potvrđuje.

Presudom Kantonalnog suda u Bihaću broj 01 0 K 017753 23 K 2 od 19.09.2023. godine optuženi Murat Dizdarević i Almir Pehlić oglašeni su krivim zbog krivičnih djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ FBiH) i Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. istog zakona, pa je sud primjenom navedenih zakonskih odredbi i člana 41. tačka a), člana 43. i člana 49. KZ FBiH utvrdio pojedinačne kazne zatvora optuženim za svako od tih djela i to: optuženom Muratu Dizdareviću za krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. KZ FBiH kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a za krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. KZ FBiH kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, a optuženom Almiru Pehliću za krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. KZ FBiH kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a za krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. KZ FBiH kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa im je sud, primjenom odredbi člana 54. stav 1. i stav 2. tačka b) KZ FBiH izrekao jedinstvene kazne zatvora i to optuženom Muratu Dizdareviću u trajanju od 5 (pet) godina, a optuženom Almiru Pehliću jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa
Nastavi čitati

Nekategorisano

MUP USK: Međunarodna potjernica za Balaj Safetom

Objavljeno

na datum

Administator

MUP USK

Sektoru kriminalističke policije Uprave policije MUP-a USK Bihać Općinski sud u Bihaću dostavio je naredbu o raspisivanju međunarodne potjernice protiv osumnjičenog:

BALAJ SAFET, sina Saliha, rođenog 19.12.1965. godine u mjestu

Iglarevo,općina Klina,Kosovo.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

BALAJ SAFET zvani “Sajo”, sin Saliha, rođen 19.12.1965.g. u mjestu Iglarevo općina Klina,Kosovo

krivično djelo “Razbojništvo” iz člana 289, stav 1 KZ FBiH
Naredba Općinskog suda Bihać za raspisivanje međunarodne potjernice

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa
Nastavi čitati

Nekategorisano

Kantonalni sud Bihać: Potvrđena optužnica u predmetu Samardžić Smail

Objavljeno

na datum

Administator

Kantonalni sud u Bihaću, u krivičnom predmetu broj: 01 0 K 020114 24 Kps, protiv optuženog Samardžić Smaila, kome se stavlja na teret da je počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona, nakon razmatranja optužnice Kantonalnog tužilaštva Bihać, temeljem odredbe člana 243. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, je dana 13.05.2024. godine, donio rješenje kojim se potvrđuje optužnica Kantonalnog tužilaštva USK, Bihać broj: T01 0 KTRZ 0003428 24 2 od 30.04.2024. godine,saopćeno je iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Nastavi čitati
Marketing
Marketing

U fokusu