Connect with us

Nekategorisano

Bihać:Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o slobodi mirnog okupljanja i Zakona o javnim priredbama USK

Objavljeno

na datum

Dana 27.10.2023. godine u sali Skupštine USK održana je javna rasprava o nacrtu Zakona o slobodi mirnog okupljanja i Zakona o javnim priredbama USK-a.

Predstavnici MUP-a USK su upoznali prisutne sa novinama koje donose nova zakonska rješenja u ovoj oblasti, a posebno o novim vrstama okupljanja.

Tokom javne rasprave naglašeno je da će prijavljivanje okupljanja biti znatno pojednostavljeno odnosno da će većinu obaveza koje je dosad imao organizator skupa preuzeti policijski organ.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Učesnici javne rasprave pozvani su da u roku 10 dana dostave pisane sugestije i komentare o kojima je bila riječ na javnoj raspravi, a sve s ciljem donošenja kvalitetnijih rješenja u ovoj oblasti,saopćeno je iz MUP-a USK.

Nastavi čitati
Marketing
Klikni za komentar

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nekategorisano

Kantonalni sud Bihać: Potvrđena optužnica u predmetu Samardžić Smail

Objavljeno

na datum

Administator

Kantonalni sud u Bihaću, u krivičnom predmetu broj: 01 0 K 020114 24 Kps, protiv optuženog Samardžić Smaila, kome se stavlja na teret da je počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona, nakon razmatranja optužnice Kantonalnog tužilaštva Bihać, temeljem odredbe člana 243. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, je dana 13.05.2024. godine, donio rješenje kojim se potvrđuje optužnica Kantonalnog tužilaštva USK, Bihać broj: T01 0 KTRZ 0003428 24 2 od 30.04.2024. godine,saopćeno je iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Nastavi čitati

Nekategorisano

MUP USK – Obavijest: Registracija mopeda, skutera 

Objavljeno

na datum

Administator

Početkom sezone pojačanog saobraćaja motocikla, lakih motocikla, četvorocikala-Qvadova, kao mopeda/skutera policijski službenici Uprave policije MUP-a USK vrše pojačane akcije u kontroli saobraćaja s posebnim akcentom na preventivno djelovanje prema vozačima ove kategorije vozila.

Pored zakonskih obaveza koje se odnose na vozače u pogledu posjedovanja vozačke dozvole odgovarajuće kategorije vozila, korištenja zaštitne kacige, poštivanja saobraćajnih propisa i slično, pripadnici policije prilikom kontrole posebnu pažnju obraćaju na registraciju i tehničku ispravnost vozila.

S obzirom, da je prilikom kontrole naprijed navedenih vozila i vozača primjetno da pojedini vozači odnosno vlasnici mopeda nisu upoznati o načinu registracije navedenih vozila ili pogrešno tumače propise, podsjećamo da mopedi podliježu prvoj registraciji i obavezama kao i sva druga vozila, a svake naredne godine obaveza vlasnika mopeda čija zapremina motora ne prelazi 50 cm3 ili čija najveća snaga nije veća od 4 kW (mopedi i laki četvorocikli), važenje registacije nije vremenski ograničeno i ne izdaje se stiker naljepnica, uz obavezu vršenja tehničkog pregleda i posjedovanja isprave o osiguranju od automobilske odgovornosti u periodu korištenja, kao i korištenje upaljenog žutog rotacionog svjetla za vrijeme vožnje po javnom putu.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Nastavi čitati

Nekategorisano

Kantonalni sud Bihać: Objavljena prvostepena presuda u predmetu Alija Šljivar i dr.

Objavljeno

na datum

Administator

Nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa, Kantonalni sud u Bihaću je dana 09.05.2024. godine u predmetu broj: 01 0 K 016910 K, protiv optuženih Alije Šljivara, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. KZ F BiH, optuženog Fersada Delalović zbog krivičnog djela Davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 381. stav 1. KZ F BiH i optuženog pravnog lica Tempic Fa Ključ zbog krivičnog djela Davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 381. stav 1. KZ F BiH a po osnovu odgovornosti iz člana 126. stav 1. u vezi sa članom 128. tačka a) KZ F BiH, donio presudu kojom se:

1.Optuženi Alija Šljivar oglašava krivim zbog počinjenja krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, pa je sud optuženog primjenom navedenog zakonskog propisa i člana 43. i člana 49. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci.

2.Optuženi Fersad Delanović oslobađa se optužnice da je počinio krivično djelo Davanje dara ili drugih oblika koristi iz čl. 381. stav 1 KZ FBiH.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

3.Optuženo pravno lice d.o.o. Tempic-Fa Ključ, oslobađa se optužnice da je počinilo krivično djelo Davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 381. stav 1 KZ FBiH, a po osnovu odgovornosti iz člana 126. stav 1. u vezi sa člana 128. tačka (a) KZ FBiH.

Temeljem člana 114. i člana 115. stav 1. KZ F BiH od optuženog Šljivar Alije se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 533.500,00 KM tako da je optuženi dužan u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude navedeni novčani iznos uplatiti u korist budžeta Federacije BiH,saopćeno je iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Temeljem člana 202. stav 1. ZKP F BiH u vezi sa članom 200. stav 1. ZKP F BIH optuženi Šljivar Alija se obavezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka koji će se utvrditi posebnim rješenjem kad sud pribavi podatke o visini istih troškova.

Na osnovu člana 212. stav 4. ZKP-a F BiH, oštećeni, Z. M., V. V. i K. B. se sa imovinsko pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Na osnovu člana 203. stav 1. ZKP F BiH u pogledu oslobađajućeg dijela presude troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Nastavi čitati
Marketing
Marketing

U fokusu