Connect with us

Uncategorized

Tužilaštvo USK: Oglas za angažiranje izvršilaca na određeno vrijeme

Objavljeno

na datum

Tužilaštvo USK

Oglas za angažiranje izvršilaca na određeno vrijeme u Kantonalno tužilaštvo Unsko – sanskog kantona

Izvršilac na poslovima uređivanja arhivske građe (digitalizacija arhive) – 6 (šest) izvršilaca na određeno vrijeme.

Oglas preuzmite OVDJE

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Uncategorized

JAVNI KONKURS za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona

Objavljeno

na datum

Administator

JAVNI KONKURS za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona na radno mjesto Višeg stručnog saradnika – pomoćnik tužioca, broj: A – 366/24 od 22.04.2024. godine

Viši stručni saradnik – pomoćnik tužioca – 2 (dva) – izvršioca

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa
Nastavi čitati

Uncategorized

Kantonalni sud Bihać: Potvrđena optužnica u predmetu Osman Makić

Objavljeno

na datum

Administator

Sudija za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Bihaću je u predmetu broj: 01 0 K 019972 24 Kps dana 15.04.2024. godine donio rješenje kojim se potvrđuje optužnica Kantonalnog tužilaštva USK-a Bihać broj T01 0 KT 0041438 22 od 20.03.2024.godine, kojom se osumnjičenom Osmanu Makiću stavlja na teret osnovana sumnja da je počinio krivično Razbojništvo iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona F BiH,saopćeno je iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Nastavi čitati

Uncategorized

Kantonalni sud Bihać: Objavljena prvostepena presuda u predmetu Ramiz Selimović i dr.

Objavljeno

na datum

Administator

Nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa u krivičnom postupku protiv optuženih Ramiza Selimovića, Tarika Talića i Anesa Alagića Kantonalni sud u Bihaću je dana 04.04.2024. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu broj 01 0 K 018754 23 K kojom je optužene Ramiza Selimovića, Tarika Talića oglasio krivim zbog počinjenja krivičnog djela Razbojništvo iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom 1. te sa članom 31. i članom 28. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, pa ih je sud primjenom istih zakonskih propisa te odredbi člana 42, član 49. stav 1. i člana 50. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, osudio na kaznu zatvora i to:

Optuženog Ramiza Selimovića kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Optuženog Tarika Talića na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Prema optuženom Anesu Alagiću optužba se odbija.

Na osnovu člana 212. stav 4. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, oštećeni A. H. i H. H. sa imovinskopravnim zahtjevom upućuju se na parnični postupak.

Na osnovu člana 203. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka iste,saopćeno je iz Kantonalnog suda u Bihaću.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Nastavi čitati
Marketing
Marketing

U fokusu