Connect with us

UNSKO-SANSKI KANTON

MUP USK: Održan radni sastanak Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova

Objavljeno

na datum

Mup usk odbor za ravnopravnost spolova

U Ministarstvu unutrašnjih poslova dana 01.04.2022.godine održan je četvrti radni sastanak Koordinacioni odbor za ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona, na kojem su bili prisutni Mustafa Ružnić, premijer Vlade Unsko-sanskog kantona, Mujo Koričić, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, članovi Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova ispred resornih ministarstava Vlade Unsko-sasnkog kantona, predstavnici skupštinske Komisije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova, predstavnici nevladinih organizacija „Žene sa Une“ i „Glas žene“. Aktivno učešće i stručnu podršku u dosadašnjem radu Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova, u sačinjavanju prijedloga Gender akcionog plana USK-a za period 2022.-2025.godina, dali su Lejla Hodović, predstavnica Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Misije OSCE-a.

Vlada Unsko-sanskog kantona je, nakon što je zaprimila incijativu Ilde Alibegović, zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona broj: 01/1-49-6-312-1/21 od 05.07.2021.godine, pokrenula aktivnosti putem Koordinacionom odboru za ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona aktom broj: 20-45-8544-2/21 od 31.08.2021.godine, za donošenje prijedloga Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona za 2022.-2025.godinu.

Nakon izvršene detaljne analize stanja ravnopravnosti spolova u Unsko-sanskom kantonu i identificiranih oblasti u kojim je potrebno podići stepen rodne ravnopravnosti i prilike za unapređenje trenutnog stanja, te uz stručnu pomoć Adnana Kadribašića – konsultanta angažovanog od strane Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, u cilju izrade prijedloga Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona za 2022.-2025.godinu, koji će biti upućen kao prijedlog na usvajanje Vladi Unsko-sanskog kantona.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Za dalje praćenje realizacije Gender akcionog plana USK-a za period 2022.-2025.godina imenovat će se Koordinaciono odbor za praćenje realizacije usvojenog Gender akcionog plana USK-a, te će o svim poduzetim mjerama i radnjama biti u obavezi izvještavati Vladu Unsko-sanskog kantona i Skupštinu Unsko-sanskog kantona.

U svom izlaganju, Mustafa Ružnić, premijer Vlade Unsko-sanskog kantona, istakao je da je Vlada Unsko-sanskog kantona kroz planiranje realizacije niza projekata putem Budžeta USK-a za 2022.godinu, upravo dala na važnosti i podigla stepen osjetljivosti za unapređenje trenutnog stanja po pitanju rodne ravnopravnosti. S tim u vezi istaknuto je povećanje porodiljske naknade sa 1.407.062KM na 2.170.000KM, dječijeg doplatka sa 900.000KM na 1.500.000KM, Sigurna kuća 50.000KM i konkretno za realizaciju Gender akcionog plana sredstva u iznosu 30.000KM u resoru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, za čiju realizaciju će se planski donijeti odluka o utrošku sredstava ovisno o iskazanim potrebama.

Osvrt sa aspekta poduzimanja mjera i radnji iz nadležnosti Uprave policije sa aspekta spriječavanja nasilja u porodici i saradnje sa nadležnim službama i predstavnicima „Sigurne kuće“, iznio je Mujo Koričić, policijski komesar Uprave policije MUP-a USK-a.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa
Nastavi čitati
Marketing
Klikni za komentar

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

BUŽIM

FOTO – Aida Šahinovic edukator-rehabilitator u saradnji sa Futsal klubom Bužim pokrenula akciju „ Za ljepše uspomene iz vrtića“

Objavljeno

na datum

Administator

Cilj Projekta je da se kroz humanost i donaciju, pomogne i da se obraduju djeca sa poteškoćama u razvoju i djeca tipičnog razvoja koja pohađaju JU Vrtić Bužim!

Djeci vrtića kupljena su didaktička sredstva, nove igračke, odabrane stavke iz asistivne tehnologije, enciklopedije, zbirke priča, bajki i basni… sve ovo ce zasigurno uljepšati nasoj djeci igru i boravak u vrtiću. “Sve će proći osim dobra koje učiniš.”

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa
Nastavi čitati

BIHAĆ

Radio kao instruktor letenja: Poznat identitet stradalog pilota u nesreći kod Bihaća

Objavljeno

na datum

Administator

Jučer u poslijepodnevnim satima na padinama Plješevice, u mjestu Zavalje kod Bihaća, dogodio se pad jedrilice u kojem je tragično preminuo Jusuf Midžić, poznat kao “Midža”.

Rođen 1948. godine u Bihaću, Midžić je bio dobro poznat u tom gradu. Bio je profesor fizike i istaknuti instruktor letenja u Aero Klubu Bihać, gdje je bio najstariji i najaktivniji član.

Midžić je bio iskusan pilot s dugom karijerom koja je počela 1964. godine.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Nesreća se dogodila oko 18:45 sati i prijavljena je od strane očevidaca.

Uzroci pada letjelice bit će poznati nakon provedenih istražnih radnji i vještačenja.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa
Nastavi čitati

BIHAĆ

EUFOR u Bihaću osigurava skladišta oružja

Objavljeno

na datum

Administator

Bugarski vod je raspoređen u Bihaću gdje osigurava lokaciju za skladištenje oružja (sa oklopnim vozilima i topništvom) u blizini kasarne Oružanih snaga BiH ‘Adil Bešić’.

Zapovjednik bugarske vojske rasporedio je pripadnike svoje jedinice i uz pomoć oficira OS BiH izvršio pregled naoružanja i opreme u skladištu, saopćio je EUFOR.

Vježba EUFOR Quick Response 2023 prešla je u fazu raspoređivanja trupa.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Jedinica za komunikacijsko-informacioni sisteme raspoređena je na planinu Trebević i uspostavila VHF antenu kako bi osigurala pokrivenost sektora vježbe.

EUFOR je uvježbavao brzo raspoređivanje rezervnih snaga i njihovu integraciju u operacije Multinacionalnog bataljona raspoređujući tri manevarska elementa u njihove zone odgovornosti, mađarski vod u Tuzlu, bugarski u Bihać i turski u Čapljinu.

Rumunski vod, kao element za brzu intervenciju (QRF) za podršku manevarskim elementima raspoređenih širom BiH. Njihov primarni zadatak je bio da brzo reaguju na svaki ozbiljan incident i podrže druge jedinice u ispunjavanju misije.

Jedinice su provodile izviđačke patrole, upoznavanje sa terenom i rutinske patrole kako bi se pripremile za nadolazeće misije.

Sadržaj se nastavlja ispod oglasa

Nastavi čitati
Marketing
Marketing

U fokusu